Henvisningsbeskeder

<< Klik for at se indhold >>

Henvisningsbeskeder

Systemet indeholder et henvisningsmodul, der afspiller beskeder med henvisning til samarbejdspartner uden for klinikken. Beskederne anvendes typisk, hvis klinikken er en del af en vagtring, hvor klinikkerne på skift passer vagten, eksempelvis fredag eftermiddag.

 

På sekretær-/receptionstelefonen er oprettet knapper, hvorpå der udvælges, hvem der skal henvises til. Henvisningerne aktiveres via kalenderstyring eller manuelt. Der kan indtales op til 30 forskellige henvisninger, og der kan afspilles op til 5 ad gangen.  

 

Henvisningsbeskederne kan aktiveres/deaktiveres.

funktionstast aktiveret Aktiveret.        

Deaktiveret funktionstast Deaktiveret.        

 

Eksempel 1


Deaktiveret funktionstast [H1: Lægerne Hansen]      

funktionstast aktiveret [H2: Lægerne Jensen]      

Deaktiveret funktionstast [H3: Lægerne Petersen]      

 

Beskeden vil henvise til Lægerne Jensen, da denne er aktiveret:

Du har ringet til Lægehuset. Klinikken er lukket for i dag. Ved akut behov for lægehjælp henvises til Lægerne Jensen på telefon xxxxxxxx.

 

Eksempel 2


funktionstast aktiveret [H1: Lægerne Hansen]    

Deaktiveret funktionstast [H2: Lægerne Jensen]      

funktionstast aktiveret [H3: Lægerne Petersen]  

 

Beskeden vil henvise til Lægerne Hansen og Lægerne Petersen, da begge er aktiveret:

Du har ringet til Lægehuset. Klinikken er lukket for i dag. Ved akut behov for lægehjælp henvises til Lægerne Hansen på telefon xxxxxxxx eller Lægerne Petersen på telefon xxxxxxxx.

 

Beskrivelse af knap


[Hx: xxxxxx] Automatisk styring via kalender. Beskederne afspilles først, når kalenderen tillader det.  

[hx: xxxxxx] Manuel styring. Beskederne afspilles øjeblikkeligt, når henvisningsknappen aktiveres.