Immunterapi

<< Klik for at se indhold >>

Immunterapi

Opret registrering af immunterapi


Sørg for, at fanen Immunterapi er åben under allergiskemaet.

Klik på <Opret (INS)> i nederste højre hjørne for at lave en ny registrering af immunterapi. Alternativt højreklik i listevisningen og vælg Opret.

Nedenstående indtastningsskema åbner.

 

Allergiskema - immunterapi

 

Dags dato indsættes automatisk som startdato, men denne kan ændres. Der skal angives en planlagt slutdato.

Angiv med en markering, om patienten har astma.

Vælg allergen i fold-ud-menuen.

Indtast det forebyggende præparat ved 'Profylakse'.

Indtast patientens vægt i kg.

I kommentarfeltet kan der tilføjes selvskrevne notater, som vil blive vist i listevisningen.

 

Er der tale om en langvarig terapi, kan der tilføjes flere behandlingsforløb til en registrering, så det er mere overskueligt hvor lang tid og hvor mange behandlingsforløb, patienten har været igennem.

Sådan tilføjes et behandlingsforløb:

oKlik på <Opret (INS)> inde i registreringsvinduet. Herved åbner et nyt indtastningsskema til den oprettede terapibehandling:

oAllergiskema - immunterapi2

oDags dato indsættes automatisk, men denne kan ændres.

oUdfyld felterne for antihistamin, FEV1, arm og administrationsvej.

oDer kan indtastes yderligere bemærkninger til behandlingen. Disse vil blive vist i kommentarkolonnen i terapioversigten.

oAfslut med <Gem (F10)>. Herved returneres til vinduet med registreringen, hvor der nu figurerer en behandling på listen:

oAllergiskema - immunterapi3

 

Når skemaet er udfyldt, klik på <Gem (F10)>. Herefter fremgår registreringen i listevisningen.

 

Allergiskema - immunterapi4

 

Ret/slet registrering af immunterapi


For at rette en registrering, marker den og klik på <Ret (F8)>. Det kan også gøres via højrekliksmenuen til en registrering.

For at slette en registrering, marker den og klik på <Slet (DEL)>. Det kan også gøres via højrekliksmenuen til en registrering. Sletningen skal bekræftes.