Arkivskabet

<< Klik for at se indhold >>

Arkivskabet

Arkivskabet (tidligere "Journaludtræk") giver adgang til patientens journaldata fra alle relevante steder i EG WinPLC.

Når der eksempelvis skrives et notat, en henvisning eller en e-kons, vil tasten <F2> åbne Arkivskabet, hvor det er hurtigt at finde og indsætte relevante informationer.

Ved behov for at tilgå Arkivskabet hurtigt, åbnes det nemmest via symbolet Resumé i journalhovedet, uanset hvilken fane, der er åben.

 

I feltet 'Indhold' vises en forhåndsvisning af det element, som er markeret i mappestrukturen. Hvis det markerede element ønskes indsat i det aktuelle notat/henvisning/e-kons el.lign., dobbeltklik på elementet så det fremgår i feltet 'Udklipsholder'. Når al den ønskede data er samlet i Udklipsholder, klik på <OK (F10)> for at indsætte det i det aktuelle notat/henvisning/e-kons el.lign.

 

Kategorisering af data


Patientens data er inddelt i en række kategorier i form af mappestrukturen i venstre side af vinduet.

Mapperne kan foldes ud ved at klikke på det lille plus ud for mappens navn. Nogle mapper indeholder undermapper, som foldes ud på samme måde.

 

Patientens parakliniske svar findes både i en kronologisk rækkefølge og sorteret ud fra præsentationsgrupper i lab-skemaet.

Patientens medicin findes også opdelt i forskellige mapper. Alt patientens aktuelle medicin indsættes vha. mappen "FMK samlet". De enkeltstående FMK ordinationer kan også nemt og hurtigt hentes fra mappen "FMK dataopdelt".

 

Vælg flere


Flervalgsfunktionen giver mulighed for at indsætte flere elementer, f.eks. samtlige epikriser og relevante noter i en forsikringssag:

Sæt flueben ved 'Vælg flere' (genvejstast <Ctrl+W>). Herved vises der checkbokse ud for hver mappe og element.

Herefter kan der sættes flueben ved flere journaldata-elementer i en mappe, eller ved en hel mappe.

Overfør de valgte journaldata til Udklipsholder ved at klikke på <Overfør> eller tast <Enter>.

 

Komprimer tekst


Komprimeringsfunktionen giver mulighed for at komprimere data, så det fylder mindre, eksempelvis ved at fjerne hele mellemrum mellem linjerne.

Dette kan især være nyttigt ved medicin. Marker det ønskede element og sæt flueben ved 'Komprimer tekst'. Resultatet af komprimeringen ses i feltet 'Indhold'.

Bemærk, at det ikke er alle datatyper, som er mulige at komprimere.

 

Supplerende tekst


Bl.a. ved parakliniske svar kan der til-/fravælges supplerende tekst til prøvesvaret. Dette gøres ved hhv. at sætte/fjerne flueben ved 'Suppl. tekst'.

 

Husk indstillinger


Genbrug indstillingerne ved at sætte flueben ved 'Husk indstillinger'. Herved vil de åbne mapper samt valgte indstillinger blive gemt som standard til næste gang Arkivskabet åbnes.

 

Generer PDF


Arkivskabet giver også mulighed for at finde al relevant materiale i én arbejdsgang og ukompliceret samle det i én PDF-fil. ​

Det er fordelagtigt fx ved arbejdet med patientudredninger, hvor patientens notater, epikriser m.m. kan sættes ind i en PDF og deles med forsikringen.

 

Sådan genereres en PDF:

1.Overfør den ønskede data fra patientens journal til Udklipsholder.

2.Omdan det til en samlet PDF-fil med knappen <Generer PDF>.

3.Gem PDF-filen på PC'en eller i Dokumentarkivet i EG WinPLC. Hvis den skal vedhæftes til attester eller henvisninger, skal filen gemmes i EG WinPLC. Hvis filen skal vedhæftes til fx e-Boks, skal den gemmes på PC'en.

4.Benyt filen til det ønskede formål. Husk altid at slette personfølsom data fra den lokale disk efter brug. Tøm også PC'ens papirkurv.

 

Tips ved anvendelse af Arkivskabet


Ved teksttunge epikriser el. lign. kan vinduets størrelse justeres ved at trække i nederste højre hjørne med musen. Størrelsen gemmes til næste gang Arkivskabet åbnes.

 

Tastaturet kan anvendes til at smidiggøre brugen af modulet:

Piletaster: Naviger i oversigten

<Ctrl+W>: Aktiver flervalgsfunktionen

Mellemrumstasten: Åbn en mappe/marker et element

Enter: Indsæt element i udklipsholderen​​