Indstillinger

<< Klik for at se indhold >>

Indstillinger

Højreklik på telefon_ikon_hvid og vælg 'Indstillinger'.

 

Indstillinger for klienten


indstillinger for klienten

 

Check kun CPR

Nej: Hvis der ikke er indtastet et CPR nummer, laves opslag på telefonnummeret.

Ja: Der laves ikke opslag på telefonnummeret.

 

Genvej til ...

Hvis nødvendigt kan genvejstasterne ændres.

Bemærk! Det anbefales ikke, da det kan konflikte med genvejen i EG WinPLC.

 

Skjul opkaldsvinduet

Hvis der indtastet en tid, skjules opkaldsvinduet, når tiden er udløbet. Tiden startes med [Win]+[F12]. Efter opkaldsvinduet er skjult, kan det vises igen med [Win]+[F7]. Hvis opkaldsvinduet vises igen med [Win]+[F7] bliver den ikke automatisk skjult igen. Autofunktionen virker først igen ved næste opkald.

 

Indstillinger for køpanelet


indstillinger for køpanelet

 

Aktiveret

Ja: Køpanelet er aktiveret.

Nej: Køpanelet er deaktiveret.

 

Bredde

Bredden på køpanelet kan justeres fra 50-200 pixel.  

 

Farve

Køpanelet er som standard gennemsigtigt, men kan gives med en baggrundsfarve, hvis teksten i køpanelet falder i med farven på skrivebordet. Farven indtastet i HTML farver f.eks. Hvid: #FFFFFF    Sort: #000000

 

Side

Som udgangspunkt vises køpanelet i højre side af skærmen, men kan ændres til venstre side.

 

Tekstfarver

Teksten i køpanelet er som standard hvid, men kan ændres til en anden farve. Farven indtastet i HTML farver f.eks.

Hvid: #FFFFFF    Sort: #000000

 

Opsætning af grupper i køpanelet


indstillinger opæstning af grupper i køpanel         grupper i telefoni

 

Tallene i køpanelet kan skifte farve afhængig af antal opkald, der er i kø. I ovenstående eksempel skifter tallene til systemfarven ved 2 opkald i kø og til farven rød ved 3 opkald i kø. Den hvide farve i ovenstående eksempel kan ændres (Læs: 'Indstillinger for køpanelet' ovenfor). Max antal opkald i kø-farven kan ikke ændres.

 

Advarselsantal

Angiver hvornår der skiftes til systemfarve.

 

Max

Angiver hvornår der skiftes til rød farve.

 

Position

Angiver hvilken position kø skal have i køpanelet.

1 er øverst, 2 næstøverst, mv.

 

Vist navn

Navnet der vises i køpanelet.