Opkaldshistorik

<< Klik for at se indhold >>

Opkaldshistorik

Funktionen 'Opkaldshistorik' giver mulighed for at se historik på opkald til og fra klinikken. Funktionen åbner en hjemmeside ved Viptel, hvor der vises en liste med dato, tidspunkt, beløb og længden på de enkelte opkald. Længden på opkaldet udregnes ud fra det tidspunkt, hvor opkaldet påbegyndes og til det afsluttes, hvorefter opkaldet registreres i listen. Det betyder, at et igangværende opkald vises ikke i listen, før opkaldet afsluttes. Listen kan filtreres ud fra forskellige parametre.

 

Funktioner


Højreklik på telefon_ikon_hvid og vælg 'Opkaldshistorik'.

 

Afhængigt af hvornår 'Opkaldshistorik' vælges, er der forskel på, hvad der vises på Viptel siden:

Vælges funktionen under et igangværende opkald, vil listen, der åbnes, være filtreret på dags dato og det telefonnummer, som opkaldet kommer fra. Vælges funktionen ikke under et igangværende opkald, vil listen kun være filtreret på dags dato. Når først hjemmesiden er åbnet, kan der filtreres på telefonnummer, periode, retning og klinikkens telefonnumre.  

 

Visning på Viptels hjemmeside


viptel opkaldshistorik

 

1: Modpartens telefonnummer, f.eks. en patient.

2: Perioden, som opkaldshistorikken skal vises for.

3: Visningsperioden på grafen.

4: Opkaldstypen;

oIndgående: Opkald til klinikken

oOpkaldsforsøg: Et indgående opkald til systemet, der ikke er besvaret. Da alle opkald til klinikken besvares af serveren, registres kun opkaldsforsøg, hvis systemet er nede. 

oUdgående: Opkald fra klinikken. Alle opkald fra klinikken registreres på klinikkens hovednummer.

oMistet opkald: Et udgående opkald, der ikke besvares af modtageren. Et opkald, der bliver besvaret af en telefonsvarer, registreres ikke som et mistet opkald.

5: Klinikkens egne telefonnumre (de blå telefonnumre i listen).

6: Telefonnummer, der ringes fra.

7: Telefonnummer, der ringes til.