Klinik+

<< Klik for at se indhold >>

Klinik+

I funktionsmenuen vises et menupunktet med titlen Klinik+. *

Dette menupunkt indeholder en række links til services (webapplikationer), som udstilles af PLSP (Primærsektorens Leverandør Service Platform), der er en fælles national it-platform i sundhedsvæsenet.

 

Hvilke services, der er adgang til under menupunktet, afhænger af klinikkens type, og hvilke services PLSP stiller til rådighed for de enkelte kliniktyper.

Ligeledes kræver adgang til de fleste services, at brugeren er logget ind med digital signatur og at der er en patientjournal åben i EG WinPLC.

 

* Bemærk: Hvis brugeren, der er logget ind i EG WinPLC, ikke er tilknyttet én bestemt klinik, er det ikke sikkert, at menupunktet Klinik+ vises. Her kan det være nødvendigt at åbne en patientjournal, for at kunne se menupunktet.

 

Eksempler på PLSP services er følgende:

Aftalevisning

Apps for Sundhed

Digital Svangrejournal

Klinikbeskeder og spørgeskemaer

Psykiaterbooking

Tolkebooking

Ydelsesoverblik

PLO Fri/Ferie

FAPS Fri/Ferie

 

Læs mere om PLSP og aktuelle projekter på deres hjemmeside: https://www.plsp.dk/