Kontakter i telefonen

<< Klik for at se indhold >>

Kontakter i telefonen

Brug af Kontakter


Tryk på telefoni kontakter (Contacts) og vælg Personlige med telefoni kontakter ikon 2.

Tast navn eller vælg bladre i listen med pil op/ned.

Vælg 'kald' for at ringe op til det ønskede nummer.

 

Opret kortnummer


Tryk på telefoni kontakter (Contacts) og vælg Personlige med telefoni kontakter ikon 2.

 

Vælg ny via telefoni bjælke (samtaler) (Displaytasten).

Indtast navn og tryk OK.

Indtast nummer (husk 0 for bylinje) og tryk OK.

Afslut med telefoni kontakter ikon 3 (Phone/Exit).

 

Andre lister under Kontakter


Alle = Samlet liste.

Personlige = Egen telefonbog.

Ekstern = Fælles telefonbog.

Brugere = Lokalnumre i systemet.

Grupper = Grupper i systemet.