Samtaler

<< Klik for at se indhold >>

Samtaler

Opringning


Tast nummer og løft røret eller tryk på telefoni hovedsæt (samtaler) (hovedsæt).

(Du kan også trykke på opringning 16 under Kald efter nummeret er indtastet, og hovedsæt eller højttaler løfter automatisk af).

Husk at taste 0 for bylinje.

 

Opringning under samtale


Tryk opringning 16 billede 2 (HOLD), indtast det ønskede nummer og tryk på opringning 16 under Kald.

 

Genkald


Tryk redial 16 (Redial), brug telefoni genkald ikon tasten til at finde det ønskede nummer og tryk på opringning 16 under Kald.  

 

Sæt samtale i kø til kollega


Under samtale trykkes på transfer 16 (Transfer), afvent klartone og tast kø-nummeret på modtageren. Tryk derefter på transfer 16 (Transfer) igen.

Ønskes samtalen omstillet med høj prioritet, tastes stjerne foran kø-nummeret.

 

Omstil samtale til kollega


Under samtale trykkes på lyset i funktionstasterne 16 deaktiveret ud for den ønskede bruger, kaldet præsenteres for modtager. Omstillingen gennemføres ved at trykke på transfer 16(Transfer).

 

Bemærk! Ønsker du ikke at tale med modtageren, kan omstillingen gennemføres, før der bliver svaret.

 

Afbrydelse af omstilling


Ønsker modtageren ikke at besvare opkaldet, afbrydes omstillingen ved at trykke på drop 16 (Drop). Kunden tages tilbage igen ved at trykke på displaytasten lyset i funktionstaster aktiveret16 til højre for det oprindelige opkald.