Kontakter i telefonen

<< Klik for at se indhold >>

Kontakter i telefonen

Brug af Kontakter


Tryk på kontakter j169 (Contacts) og vælg Personlige med navigationsknapper j169.

Tast navn eller bladr i listen med pil op/ned.

Vælg 'kald' for at ringe op til det ønskede nummer.

 

Opret kortnummer


Tryk på kontakter j169 (Contacts) og vælg Personlige med navigationsknapper j169.

Vælg ny via display tast j169(Displaytasten).

Indtast navn og tryk OK.

Indtast nummer (husk 0 for bylinje) og tryk OK.

Afslut med exit j169 (Phone/Exit).

 

Andre lister under Kontakter


Alle = Samlet liste.

Personlige = Egen telefonbog.

Ekstern = Fælles telefonbog.

Brugere = Lokalnumre i systemet.

Grupper = Grupper i systemet.