Samtaler

<< Klik for at se indhold >>

Samtaler

Opringning


Tast nummer og løft røret eller tryk på hovedsætj169 (hovedsæt).

(Du kan også trykke på display tast j169 under Ring efter nummeret er indtastet, og hovedsæt eller højttaler løfter automatisk af).

Husk at taste 0 for bylinje.

 

Opringning under samtale


Tryk display tast j169 under Hold, indtast det ønskede nummer og tryk på display tast j169 under Ring.

 

Genkald


Tryk display tast j169under Genkald, brug navigationsknapper j169 tasten til at finde det ønskede nummer og tryk på display tast j169 under Ring.  

 

Sæt samtale i kø til kollega


Under samtale trykkes på display tast j169 under Omstil, afvent klartone og tast kø-nummeret på modtageren. Tryk derefter på display tast j169 under Fuldfør.

Ønskes samtalen omstillet med høj prioritet, tastes stjerne foran kø-nummeret.

 

Omstil samtale til kollega


Under samtale trykkes på omstil samtale til kollega ud for den ønskede bruger, kaldet præsenteres for modtager. Omstillingen gennemføres ved at trykke på display tast j169 under Fuldfør.

 

Bemærk! Ønsker du ikke at tale med modtageren, kan omstillingen gennemføres, før der bliver svaret.

 

Afbrydelse af omstilling


Ønsker modtageren ikke at besvare opkaldet, afbrydes omstillingen ved at trykke på display tast j169 under Annuller.