Kvalitetsrapporter

<< Klik for at se indhold >>

Kvalitetsrapporter

Bemærk! Dette modul er kun tilgængeligt for almen praksis-klinikker.

 

Kvalitetsrapporterne tager udgangspunkt i klinikkens data i EG WinPLC samt seneste opslag i FMK.

Der kan genereres kvalitetsrapporter for diabetes, KOL og hjerteinsufficiens.

 

Rapporterne tilgås i topmenuen under Statistik > Kvalitetsrapporter.

 

WINPLC~1_img188

 

Afvigelser/opmærksomhedspunkter markeres med rød.

Der vises yderligere oplysninger om en værdi, når musen holdes over værdien.

 

Patientens journal kan åbnes direkte fra rapporten ved at dobbeltklikke på patientens navn.