Specialudtræk

<< Klik for at se indhold >>

Specialudtræk

Specialudtræk udgøres af en række foruddefinerede udtræk, hvor filtre og søgekriterier på forhånd er sat op.

 

Åbn et specialudtræk


1.Klik i topmenuen på Statistik > Specialudtræk. Her ligger udtrækkene under emnebaserede overskrifter. Bemærk! De udtræk, som er tilgængelige, varierer fra klinik til klinik.

2.Klik på det ønskede udtræk og klik <Vis (F10)>.

3.Udtrækket åbner i en dynamisk SQL-fremviser, hvor der er mulighed for at filtrere på forskellige parametre som ønsket.

 

Dynamisk SQL-fremviser


Træk en kolonneoverskrift op i det mørkegrå felt, som er beregnet til sortering, for at sortere listen efter denne. Der kan også klikkes på en kolonneoverskrift for at sortere listen efter denne.

 

I højre side af SQL-fremviseren kan kolonner vælges til og fra.

 

I hver kolonneoverskrift vises følgende ikoner: Dynamisk SQL-fremviser ikoner

Klik på summationstegnet for at få vist en eller flere statistiske værdier for kolonnen. Der kan vises gennemsnit, antal, maksimumsværdi, minimumsværdi og sum.

Klik på tragt-ikonet for at filtrere kolonnen på en eller flere værdier.

Klik på tegnestift-ikonet for at fastgøre kolonnen.

 

I topmenuen er der mulighed for at eksportere udtrækket:

Under Fil kan udtrækket udskrives som det vises på skærmen.

Under Værktøjer kan udtrækket eksporteres til Excel.

 

Tilpas et specialudtræk


Knappen <Opsætning> i listen over specialudtræk giver mulighed for at tilpasse de kriterier, som er sat op for et specialudtræk.

Der bladres mellem de enkelte udtræk via de blå pile øverst i vinduet.

Bemærk! Kriterierne er defineret via programmeringssproget SQL, og det anbefales derfor ikke at rette i koden selv, med mindre man har kendskab til SQL.