Liste med remindere

<< Klik for at se indhold >>

Liste med remindere

Når WinPLC åbnes, vises der automatisk et vindue med remindere (såfremt der er oprettet remindere).

Det er også muligt at åbne Reminder-vinduet i topmenuen under Remindere > Vis alle remindere / Vis forfaldne remindere.

 

WINPLC~1_img5

 

I vinduet vises først og fremmest forfaldne remindere. Derudover kan det vælges at få vist godkendte remindere og fremtidige remindere ved at sætte flueben i de respektive checkbokse.

På samme måde kan medicin-remindere tilvæges, eller der kan vises udelukkende personlige remindere.

 

Forfaldne remindere markeres røde.

Godkendte remindere markeres grønne.

Fremtidige remindere markeres gule.

 

Patientjournaler kan åbnes gennem listen ved at markere den ønskede patient i listen og klikke på <Hent patient>.

Udskriv den viste reminder-liste med knappen <Udskriv>.