Opret og rediger reminder

<< Klik for at se indhold >>

Opret og rediger reminder

Opret ny reminder


Klik i topmenuen på Remindere > Opret ny reminder eller klik på <Opret> i bunden af listen over alle remindere. Følgende vindue åbnes:

 

Remindere

 

Hvis reminderen skal tilknyttes en anden patient end den viste, klik da på <...> (de tre prikker). Hvis reminderen ikke skal tilknyttes en patient, kan CPR-nummeret blot slettes.

Ved 'Område' kan det angives, hvis reminderen skal komme frem, når Medicinkortet åbnes.

I det store tekstfelt, hvor reminderens indhold skrives, kan der indsættes en frase med genvejstasten <Shift+F2>.

Ved 'Synlighed' kan det angives, hvem der skal kunne se reminderen. For at vælge en gruppe udvalgte brugere, skal der oprettes et team ved at klikke på <+> (plusset). Her kan der også redigeres eller slettes eksisterende teams.

 

Klik på <OK (F10)> for at gemme reminderen og lukke vinduet.

 

Højrekliksmenu - rediger og slet reminder


Højreklik på en reminder for at få vist redigeringsmuligheder.

Her er der bl.a. mulighed for at editere/ændre en reminder, slette (godkende) en reminder og udskyde en reminder. Hvis den udskydes, kommer den på reminderlisten igen, når udskydelsesperioden er gået.

 

Remindere højrekliksmenu