LPR3-regninger

<< Klik for at se indhold >>

LPR3-regninger

Bemærk! Dette modul er et specielt udviklet modul til klinikker, som har pligt til at indberette til Landspatientregistret (LPR).

 

Det er nødvendigt at have et funktionscertifikat installeret på PC'en for at kunne indberette via LPR3 fra EG WinPLC. Funktionscertifikatet hentes fra Nets via https://www.nets.eu/dk-da/l%C3%B8sninger/nemid/funktionssignatur.

Funktionscertifikatet kan installeres på flere maskiner, og det er vigtigt, at det ikke udstedes nye certifikater for hver enkelt maskine, da dette kan gå ind og gøre de gamle certifikater ubrugelige.

 

For mere information om LPR3-datamodellen, se Sundhedsdatastyrelsens vejledning her: https://sundhedsdatastyrelsen.dk/-/media/sds/filer/forskerservice/vejledning-til-lpr3_f.pdf?la=da

Se også Sundhedsdatastyrelsens side med samlede vejledninger og specifikationer her: https://sundhedsdatastyrelsen.dk/da/rammer-og-retningslinjer/om-patientregistrering/indberetning-lpr3

 

Vejledning


hmtoggle_plus1Regningsoversigt

 

hmtoggle_plus1Opret forløb

 

hmtoggle_plus1Ydelseskartotek

 

hmtoggle_plus1Regninger