SKS-koder til ydelser

<< Klik for at se indhold >>

SKS-koder til ydelser

Bemærk! Nedenstående liste er fra marts 2019, og den kan derfor ikke længere betragtes som udtømmende.

 

AFV

Markører for forløb, generelle

AFV01

Ventetidsmarkører, generelle

AFV01A

Henvist til udredning eller undersøgelse

AFV01A1

Henvist til udredning

AFV01A1A

Henvist til udredning, maksimale ventetider

AFV01A1B

Patient i igangværende udredning

AFV01A1C

henvist til udredning, omvisiteret fra anden enhed

AFV01A2

Patient i igangværende pakkeforløb

AFV01A3

Henvist til diagnostisk undersøgelse, ekstern henvisning

AFV01A4

Henvist til diagnostisk undersøgelse, intern henvisning

AFV01A5

henvist til diagnostisk undersøgelse, omvisiteret fra anden enhed

AFV01A6

Henvist i graviditet

AFV01A7

Henvist til kontrol

AFV01A8

Henvist til andet

AFV01A8A

Selvhenvender i privat regi

AFV01A9

Akut patient

AFV01B

Udredning start

AFV01C

Beslutning vedrørende behandling

AFV01C8

Samtykke til behandling, maksimale ventetider

AFV01C9

Samtykke til onkologisk efterbehandling, maksimale ventetider

AFV01E

Henvist til behandling og efterbehandling

AFV01E1

Henvist til behandling

AFV01E1A

Henvist til behandling, maksimale ventetider

AFV01E1B

Patient i igangværende behandling

AFV01E1C

henvist til behandling, omvisiteret fra anden enhed

AFV01E2

Henvist til behandling, ej ret til udvidet frit sygehusvalg

AFV01E3

Henvist til onkologisk efterbehandling, maksimale ventetider

AFV01F

Behandling start

AFV01F1

Behandling start, onkologisk efterbehandling, maksimale ventetider

AFV01X

Venteperiode afsluttet

AFV01X1

Venteperiode afsluttet, klinisk begrundelse

AFV01X2

Venteperiode afsluttet, patientens ønske

AFV01X3

Venteperiode afsluttet, patient omvisiteret til anden enhed

AFV01X9

Behandling slut

AFV02

Ventetidsmarkører for ikke ventende

AFV02K

Ikke ventende, klinisk begrundelse

AFV02K1

Ikke ventende, klinisk begrundelse, start

AFV02K2

Ikke ventende, klinisk begrundelse, slut

AFV02L

Ikke ventende, patientens ønske

AFV02L1

Ikke ventende, patientens ønske, start

AFV02L2

Ikke ventende, patientens ønske, slut

AFV03

Ventetidsmarkører for ventende

AFV03A

Ventende pga. manglende oplysninger

AFV03A1

Ventende, manglende oplysninger, start

AFV03A2

Ventende, manglende oplysninger, slut

AFX

Markører for forløb i somatikken, andre

AFX01

Markører for udrednings- og behandlingsret (inkl. psykiatri)

AFX01A

Klinisk beslutning: endeligt udredt, behandling i sygehusregi

AFX01A1

Klinisk beslutning: endeligt udredt, behandling, udvidet frit sygehusvalg

AFX01A2

Klinisk beslutning: endeligt udredt, behandling, ej ret til udvidet frit sygehusvalg

AFX01B

Klinisk beslutning: 60 dage

AFX01C

Klinisk beslutning: endeligt udredt/udredning slut, ingen behandling i sygehusregi

AFX01D

Klinisk beslutning: videre udredning. Udredningsplan udarbejdet

AFX01D1

Klinisk beslutning: videre udredning. Udredningsplan udarbejdet pga. faglige årsager

AFX01D1A

Klinisk beslutning: videre udredning. Udredningsplan udarbejdet pga. pårørende eller ekstern samarbejdspart

AFX01D2

Klinisk beslutning: videre udredning. Udredningsplan udarbejdet pga. patientens afslag på tilbud om udredning i anden enhed

AFX01D3

Klinisk beslutning: videre udredning. Udredningsplan udarbejdet pga. patientens ønske om udredning på et senere tidspunkt end tilbudt

AFX01D4

Klinisk beslutning: videre udredning. Udredningsplan udarbejdet pga. manglende kapacitet

AFX01D9

Klinisk beslutning: videre udredning. Udredningsplan udarbejdet pga. andre årsager

AFX01E

Klinisk beslutning: henvises til videre udredning i anden enhed

AFX02

Markører ved national screening for tyk- og endetarmskræft

AFX02C

Intet fund af polypper/adenomer eller tarmkræft ved koloskopi

AFX02D

Intet fund af polypper/adenomer eller tarmkræft ved CT-kolografi

AFX02X

Adenomkontrolprogram slut

 

Ved indlæggelser kan der oprettes 'Indlæggelse'-ydelse af typen 'Fysisk fremmøde', men ellers uden koder (evt. som 'Kun indberetningsrelevant'), og ved benyttelse angives indlæggelse-s/udskrivningstidspunktet som Start/Slut.

Forløb afsluttes med en ydelse ('Uden kontakt' og evt. som 'Kun indberetningsrelevant') der har AFV01X9 som primær kode, og en af følgende som tillægskode:

ALAC01 - afsluttet til klinisk enhed  

ALAC20 - afsluttet til primærsektor                                              

ALAC40 - afsluttet til behandling i udlandet

ALAC50 - afsluttet til hjemmet

ALAC60 - afsluttet pga. patientens udeblivelse

ALAC70 - afsluttet ved patientens død

 

Denne ydelse vil afslutte forløbet, både i LPR3 og i EG WinPLC.