Lukket beskeder på computeren

<< Klik for at se indhold >>

Lukket beskeder på computeren

Der er 9 beskeder i systemet, som kan aktiveres fra computeren. Når en besked er aktiveret, lukkes telefonen, og der afspilles en besked med information om årsagen og eventuelt yderligere information om mulighederne ved akut behov for lægehjælp. Alle 9 beskeder kan aktiveres som dag- eller døgnbeskeder og med eller uden mulighed for afbud.

 

Besked B1 - B7 er de samme beskeder, som findes på telefonen. Aktiveres en besked fra computeren og en anden fra telefon, er det computerbeskeden, der har højeste prioritet. Udover besked B1 - B7, findes en besked for lukket og en feriebesked, der informerer om hvilken dag, klinikken kan træffes igen, eventuelt efterfulgt af en henvisning.

 

Eksempel på besked for lukket:

Du har ringet til øjenlæge Ib Ibsen. Tast 1 for at aflyse en tid. Klinikken er lukket og vi træffes igen den 1. november. Oplysning om andre speciallæger kan findes på sundhed.dk.

 

Eksempel på feriebesked:

Du har ringet til øjenlæge Ib Ibsen. Tast 1 for at aflyse en tid. Klinikken er ferielukket og vi træffes igen den 1. november. Oplysning om andre speciallæger kan findes på sundhed.dk.

 

Aktiver/deaktiver beskeder


Højreklik på telefon_ikon_hvid og vælg 'Sæt lukket besked'.

 

Herefter fremkommer skærmbilledet 'Sæt lukket besked' til at angive datoer og vælge besked:

 

sæt lukket besked telefoni

 

Vælg første og sidste dag, der skal være lukket, og den besked, der skal anvendes. Vælg <OK> eller anvend genvejen <Alt+O>.

Herefter fremkommer et skærmbillede, som et ekstra tjek for, at ens valg er korrekte. Er de korrekte, vælges <OK> eller genvejen <Alt+O>.

Beskeden er nu klar til brug og aktiveres automatisk den første lukket dag og deaktiveres dagen efter sidste lukket dag.

 

Skal en besked deaktiveres, vælges <Fjern dato> i skærmbilledet til 'Sæt lukket besked'.