Lukket beskeder på telefonen

<< Klik for at se indhold >>

Lukket beskeder på telefonen

Tasterne relateret til beskeder anvendes til at aktivere/deaktivere 'lukket beskeder'. Når en besked er aktiveret, lukkes telefonen, og der afspilles en besked med information om årsagen og eventuelt yderligere information om mulighederne ved akut behov for lægehjælp. Der findes 9 faste beskeder i systemet, heraf er der 7 fast indtalte beskeder og 2 beskeder, som kan ændres fra sekretær-/receptionstelefonen.

 

Eksempler på fast indtalte beskeder kan være frokost, møde, sygdom. De fast indtalte beskeder oprettes og indtales, så de er tilpasset den enkelte kliniks ønsker. Aktiveres mere end én besked, anvendes beskeden med det laveste nummer. Beskederne kan oprettes som dag- eller døgnbeskeder. Aktive dagbeskeder afspilles alle hverdage mellem kl. 8.00 og 16.00, mens aktive døgnbeskeder afspilles hele døgnet inkl. weekend og helligdage.

 

funktionstast aktiveret   Aktiveret.

Deaktiveret funktionstast   Deaktiveret.

         

[Bx:] Dagbesked      

[Dx:] Døgnbesked      

 

[x1:Aktiv] [x2:Aktiv] Beskeder, der kan ændres fra sekretær-/receptionstelefonen.      

[x3:xxxx] - [x9:xxxx] Fast indtalte beskeder, der kun kan ændres af EG Healthcare.      

[x1:Indtal] [x2:Indtal] Anvendes til indtaling af beskederne under [x1:Aktiv] og [x2:Aktiv]      

 

Indtaling af beskederne under [x1:Aktiv] og [x2:Aktiv]


Tryk på Deaktiveret funktionstast [xx:Indtal] og følg vejledningen:

 

Tast 1 for at høre indspilningen.

Tast 2 for at ændre indspilningen.

Tast 3 for at gemme indspilningen.