'Med i kø-gruppe' taster

<< Klik for at se indhold >>

'Med i kø-gruppe' taster

En kø-gruppe er stedet, hvor patienterne eksempelvis venter i kø på en ledig person (til sammenligning er det venteværelset i klinikken). Når der er ledige telefoner i kø-gruppen, ringer opkaldene i køen på telefonerne, som vist nedenfor:

 

Opkaldsoverblik


Er der 1 opkald i kø og 2 ledige telefoner, ringer opkald nr. 1 på begge telefoner.

Er der 2 opkald i kø og 2 ledige telefoner, ringer opkald nr. 1 på telefon nr. 1 og opkald nr. 2 på telefon nr. 2.

Er der 3 eller flere opkald i kø og 2 ledige telefoner, ringer kald nr. 1 på telefon nr. 1 og kald nr. 2 på telefon nr. 2. De øvrige kald i køen venter på den første telefon, der bliver ledig. Da en telefon betragtes som værende optaget, når den ringer, er det ekstremt vigtigt, at der ikke er telefoner indmeldt i gruppen, som ikke betjenes af en person, da et kald herved kan strande på telefonen og vente i kø uden at blive besvaret.

 

Indmeldt/Ikke indmeldt i gruppen


funktionstast aktiveret [Med i gruppe] Indmeldt i gruppen

Deaktiveret funktionstast [Med i gruppe] Ikke indmeldt i gruppen