Mini-editor

<< Klik for at se indhold >>

Mini-editor

Mini-editoren åbnes gennem pop-ind menuen i højre side af programmet. Modulet anvendes til at oprette og gemme forskellige dokumenter på bruger- eller klinikniveau.

Bemærk, at disse dokumenter ikke er patientspecifikke.

 

Mini-editor

 

I kolonnen 'Synlighed' fremgår det, hvem dokumentet er synligt for og kan benyttes af. Synligheden kan ændres ved at markere dokumentet og klikke på én af de tre knapper øverst: Mini-editor ikoner synlighed

Global synlighed: dokumentet kan ses af alle klinikker i evt. klinikfællesskab

Klinik-synlighed: dokumentet kan ses af alle medarbejdere på klinikken

Personlig synlighed: dokumentet kan kun ses af den aktuelle bruger

 

Øverst i modulet giver en række andre ikoner adgang til at:

oprette et nyt dokument

åbne/rette et dokument (kan også gøres ved at dobbeltklikke på dokumentet)

slette et dokument

udskrive et dokument

 

Vinduet kan fastgøres, så det ikke fungerer som en pop-ind menu. Det gøres ved at klikke på tegnestift-ikonet i øverste højre hjørne af Fagligt: Pop-ind menu ikon - tegnestift

 

Opret nyt dokument


Klik på 'Ny' (ikonet som forestiller et hvidt dokument):

Angiv en overskrift til dokumentet.

Skriv brødteksten til dokumentet. Der kan kopieres og indsættes tekst fra andre dokumenter vha. <Ctrl+C> (kopier) og <Ctrl+V> (sæt ind).

Afslut med <Gem (F10)>.

 

Mini-editor nyt dokument