Navigering i Aftalekalenderen

<< Klik for at se indhold >>

Navigering i Aftalekalenderen

Faneblade og kolonner


Aftalekalenderen består af en række faneblade. Hvert faneblad kan bestå af en række kolonner, som illustrerer dage eller kalendere.

De enkelte kolonner kan være opbygget af forskellige tidsintervaller og aftaletyper, som kan tildeles hver deres farve for at give et bedre overblik i kalenderen.

 

En tidslinje markerer hele tiden det aktuelle klokkeslæt, når dags dato vises.

 

Funktioner i øverste bjælke


Hvis der er en patientjournal aktiv i EG WinPLC, vises denne patient i øverste venstre hjørne Aftalekalenderen ikon - person. Hold musen over patientens navn for at se patientens stamoplysninger.

Hvis den aktive patient har aftaler i kalenderen, er disse markeret med en kraftig orange kant.

 

Ikonerne i midten bruges til at gå til en valgfri dato, komme retur til dags dato samt springe frem og tilbage i kalenderen.

Aftalekalenderen ikoner øverst

 

Ikoner i øverste højre hjørne:

Aftalebogen - ikon tidsbestillinger = vis tidsbestillinger fra aftalebogen.dk. Tallet i den røde cirkel indikerer hvor mange anmodninger på tidsbestillinger, der venter.

Aftalekalenderen ikon - filtrer = filtrer aftaler med afbud/aflysning eller kalendere. Hvis aftaler filtreres fra, vises disse stadig i aftalevinduet i journalens notatmodul, men tiden vises som ledig i kalenderen og kan tildeles andre.

Aftalekalenderen ikon - skjul indhold = skjul indholdet af aftaler. Herved bliver alle aftaler "blanke". Dette kan være brugbart, hvis en patient kan se med på skærmen. Klik igen for at skifte tilbage til almindelig visning.

Aftalekalenderen ikon indstillinger = vis indstillinger for Aftalekalenderen.

 

Eksempel på kalenderopsætning (uden patientaftaler)


AFTALE~1_img5

 

 

Eksempel på kalenderopsætning (med patientaftaler)


AFTALE~1_img6

 

Det kan på brugerniveau vælges hvilke informationer der skal vises på aftalerne. Læs mere herom i afsnittet Brugerspecifik opsætning.

Hold musen over en aftale for at se flere informationer om aftalen.

 

Hvis der klikkes på en aftale, og patienten på denne aftale også har andre aftaler, så markeres disse andre aftaler med en kraftig blå kant.

 

På eksemplet ovenfor er en tid blevet dobbeltbooket (onsdag d. 9. november kl. 10).

Hvis en tid er blevet dobbeltbooket, vises aftale nr. 2 som en overlappende aftale (med en lilla kant). Da aftale nr. 2 slutter på et skævt tidspunkt i forhold til kalenderens intervaller, vises sluttidspunktet her i en lilla boks. Der eksisterer altså to aftaler med start kl. 10; en aftale der slutter som normalt kl. 10.15, og én der slutter kl. 10.25.