Opret ny aftale

<< Klik for at se indhold >>

Opret ny aftale

Opret aftale til patient


Der kan oprettes en aftale til en patient på flere måder:

 

Hvis patientens journal er aktiv i EG WinPLC (dvs. patientens navn fremgår i øverste venstre hjørne Aftalekalenderen ikon - person):

Højreklik på den ønskede tid i kalenderen og vælg Ny aftale til aktiv patient <i>.

Bemærk, at der findes en søgefunktion til at finde en ledig tid. Læs mere under afsnittet Find en ledig tid.

 

Hvis patienten IKKE er aktiv i EG WinPLC:

Klik på den ønskede tid i kalenderen, og begynd at indtaste et CPR-nummer. Herved kommer patientvælgeren automatisk frem.

Alternativt højreklik på den ønskede tid og vælg Ny aftale <Ins>. Indtast navn eller CPR-nummer i feltet 'PATIENT'.

Når den ønskede patient er fundet, klik på <Vælg patient (F10)>.

Hvis patienten endnu ikke eksisterer i systemet, åbnes der automatisk et tomt stamkort, når hele CPR-nummeret er indtastet. Herved oprettes der en journal til patienten, og der kan herefter bookes en aftale til patienten.

 

Detaljer for aftalen opsættes i vinduet 'Planlæg aftale':

Start med at angive en aftaletekst.

Aftalens tidspunkt og varighed kan ændres i 'FRA' og 'TIL'.

Hvis der er advisering slået til på kalenderen, kan det vælges under 'ADVISÉR' hvordan patienten skal adviseres om aftalen. Hvis der ændres i mobilnummer eller e-mail, gemmes disse på stamkortet såfremt der er sat flueben i 'Gem'.

Vælg aftaletype for aftalen.

Hvis klinikken har en velkomstskærm, kan der skrives en aftalespecifik standertekst, som vises for patienten, når vedkommende ankommer til aftalen og scanner sit sundhedskort. I fold-ud-menuen kan der også vælges mellem beskeder, som er oprettet i EG WinPLC under Kartoteker > Standertekster. Læs mere i afsnittet Standertekster.

Nederst i vinduet vises informationer om aktive OBS og remindere for patienten samt en oversigt over alle patientens aftaler, som kan være relevante for planlægning af aftalen.

Klik på <Gem (F10)> for at oprette aftalen i kalenderen.

 

AFTALE~1_img9

 

Så længe vinduet 'Planlæg aftale' er åbent, markeres tidspunktet i kalenderen så andre i klinikken kan se, at tiden er ved at blive tildelt.

 

AFTALE~1_img11

 

Opret aftale uden patient


Højreklik på den ønskede tid og vælg Ny aftale <Ins>.

Angiv en aftaletekst.

Aftalens tidspunkt og længde kan ændres i 'FRA' og 'TIL'.

Vælg aftaletype for aftalen.

Klik på <Gem (F10)> for at oprette aftalen i kalenderen.