Ny kalender

<< Klik for at se indhold >>

Ny kalender

Når der er oprettet en ny kalender, skal denne opsættes fra bunden med hensyn til perioder og aftaletyper.

 

En opsætning (også kaldet ugedefinition) kan både være en ugekalender, som kører hver uge, eller en del af et repeterende ugerul.

Ugedefinitionen kan også både gælde for en afgrænset periode (fx 3 måneder) eller køre uden en slutdato. I det sidste tilfælde kører opsætningen, indtil der oprettes en anden i stedet for.

 

Sådan opsættes en ny kalender


Klik på Aftalekalenderen ikon indstillinger Vis indstillinger i øverste højre hjørne af Aftalekalenderen og vælg menupunktet 'OPSÆTNING'.

Vælg først den ønskede kalender i fold-ud-menuen i venstre hjørne. Menuen fungerer også som et søgefelt.

Klik på ikonet Aftalekalenderen ikon - grønt plus indstillinger Opret ny uge. Her åbner et nyt vindue.

Navngiv ugedefinitionen.

Angiv fra hvornår ugedefinitionen skal gælde i 'Startdato'. Hvis ugedefinitionen har en konkret slutdato, fjern fluebenet ved 'Slut ikke' og angiv datoen.

Hvis kalenderen skal køre med en form for gentagelse/rul, skal dette opsættes ved 'Frekvens'.

Klik på <Næste>.

 

Aftalekalenderen opsæt kalender

 

I næste vindue skal de enkelte ugedage i ugedefinitionen opsættes.

Start med at definere åbningstid og lukketid for hver af dagene. Hvis en ugedag skal være helt lukket (og slet ikke figurere i kalenderen), skal fluebenet ved 'Aktiv' fjernes.

Herefter skal det opsættes hvilke perioder, de enkelte dage skal bestå af (fx telefontid, akut, frokost m.m.). Der kan opsættes perioder med de aftaletyper, der er oprettet under menupunktet 'AFTALETYPER'. Perioderne defineres i venstre side af vinduet:

oVælg hvilket tidsrum perioden skal dække.

oVælg hvilken aftaletype perioden skal have. Perioden vil herved få den farve i kalenderen, som aftaletypen er oprettet med.

oVælg varigheden på aftaler, som perioden kan fyldes ud med.

oHvis der sættes flueben ved 'Optaget', betyder det, at aftalerne i denne periode ikke vil blive vist, når der søges efter en ledig tid vha. funktionen Find en ledig tid. Perioden vises med en hængelås Aftalekalenderen ikon - grå hængelås .

oHvis der skal kunne bookes tider i perioden ved online tidsbestilling på aftalebogen.dk, sæt flueben ved 'Online'. Læs mere herom i afsnittet Integration med aftalebogen.dk.

oI 'Aftaletekst' kan der skrives en tekst, som vil stå på perioden i kalenderen. Hvis der ikke ønskes nogen tekst, så angiv blot et mellemrum med mellemrumstasten i feltet.

oNederst vises den periode, som netop er blevet defineret. Klik på perioden, hold musen nede og træk den over på den ønskede dag.

 

Aftalekalenderen opsæt kalender2

 

Fortsæt med at oprette de resterende perioder for ugedagen på samme måde. Hvis en periode sættes forkert ind, slettes den via det røde kryds på perioden eller via højrekliksmenuen.

Det er muligt at kopiere en opsætning af en enkelt periode til én eller flere ugedage, samt kopiere en hel ugedags opsætning til én eller flere andre ugedage. Højreklik på perioden for at gøre dette.

Når ugedefinitionen er opsat som ønsket, klik på <Opret (F10)>. Herved afsluttes opsætningen.

 

AFTALE~1_img59