Online booking

<< Klik for at se indhold >>

Online booking

Aftalekalenderen er synkroniseret med Patientportalen og Min Læge appen. Det betyder, at det i Aftalekalenderen bestemmes hvilke tider og hvilke konsultationstyper, patienterne kan booke online.

 

Rediger hvilke tider der kan bookes online af patienter


Det tilvælges på hver enkelt periode i kalenderen, om der skal kunne bookes tider i perioden online. Perioder, som kan bookes online, markeres med ikonet AFTALE~1_img65.

 

Sådan foretages redigering:

Klik på Aftalekalenderen ikon indstillinger Vis indstillinger i øverste højre hjørne af Aftalekalenderen og vælg menupunktet 'OPSÆTNING'.

Vælg den kalender, der skal redigeres, i fold-ud-menuen i venstre hjørne. Menuen fungerer også som et søgefelt.

I højre side af vinduet vises den eller de ugedefinitioner, der eksisterer på den valgte kalender. Bemærk, at den nyeste ugedefinition står nederst på listen.

Marker den ugedefinition, som skal ændres og klik på ikonet Aftalekalenderen ikon - rediger valgt uge Rediger valgte uge. Her åbner et nyt vindue.

Klik på <Næste> for at gå videre til redigering af perioder.

Klik på den periode, hvor patienter skal kunne booke tid og sæt flueben ved 'Online' (illustreret nedenfor). *

Der åbner et vindue til valg af konsultationstyper. Sæt flueben ved de konsultationstyper, patienterne skal kunne booke i perioden (illustreret nedenfor). Der kan vælges mellem de konsultationstyper, som er oprettet under menupunktet 'ONLINE'. Klik på <Gem (F10)>.

Ved 'Antal pr. periode', vælg hvor mange tider der kan bookes pr. periode (altså hvor mange patienter, der kan booke tid pr. aftalevarighed inden for perioden).

o0 = Hvis der i perioden ligger fx 4 aftaler (kl. 10-10:15, 10:15-10:30, 10:30-10:45 og 10:45-11), så kan hver af de 4 aftaler bookes af én patient. Dette er den mest benyttede indstilling.

o1 eller flere = Det valgte antal er det antal patienter, som derudover kan booke en tid pr. aftalevarighed. Herved kan flere patienter booke samme tidsrum.

Afslut med <Opret (F10)>.

 

Selve aftaletypen har ikke betydning for, om der kan bookes online i en periode. Alle aftaletyper kan altså opsættes til at kunne bookes online.

 

* Bemærk, at før der kan sættes flueben ved 'Online', skal synkronisering aktiveres for den pågældende kalender under menupunktet 'KALENDERE'.

 

AFTALE~1_img66

 

AFTALE~1_img67