OBS-lister

<< Klik for at se indhold >>

OBS-lister

OBS-lister anvendes til at sortere OBS-markeringer på patienter for bedre overskuelighed i oversigten over OBS-markeringer.

 

WINPLC~1_img148

 

Opret OBS-liste


Klik på dokument-ikonet (OBS patienter ikon - papir med grøn blyant) i listen over OBS-patienter eller ved oprettelse af en ny OBS-markering.

Klik på det grønne plus og navngiv listen.

Klik på <Gem>.

 

Omdøb OBS-liste


Klik på dokument-ikonet (OBS patienter ikon - papir med grøn blyant) i listen over OBS-patienter eller ved oprettelse af en ny OBS-markering.

Marker den OBS-liste, der skal omdøbes og foretag ændringen.

Klik på <Gem>.

 

Der ligger i forvejen en række lister fra systemet, som det ikke er muligt at redigere.

 

Slet OBS-liste


Klik på dokument-ikonet (OBS patienter ikon - papir med grøn blyant) i listen over OBS-patienter eller ved oprettelse af en ny OBS-markering.

Marker den OBS-liste, der skal slettes og klik på det røde kryds.

Klik på <Gem>.

 

Hvis én af klinikkens egne OBS-lister slettes, vil eventuelle patienter på listen blive flyttet til oversigten 'Alle lister'.