Opret ny OBS

<< Klik for at se indhold >>

Opret ny OBS

OBS-markering på en patient kan oprettes via patientens journal og via listen over OBS patienter:

Via patientens journal: Klik på symbolet 'OBS' i journalhovedet (symbol OBS)

Via listen over OBS patienter: Klik på ikonet for oprettelse af ny OBS (OBS patienter ikon - opret ny) og fremsøg den relevante patient

 

Tilpas OBS-markeringen som ønsket:

Angiv i feltet 'Tekst' hvad der skal gøres opmærksom på.

Hvis OBS-markeringen skal gælde fra en bestemt dato, kan dette vælges under 'Aktivering'.

Giv OBS-markeringen en prioritet.

Vælg hvem OBS-markeringen skal være synlig for på klinikniveau og brugerniveau eller på teamniveau. Der kan oprettes et team med en gruppe udvalgte brugere, ved at klikke på <+> (plusset). Her kan der også redigeres eller slettes eksisterende teams. Hvis synligheden angives til en anden bruger, vil OBS-markeringen kunne ses både af den aktuelle bruger og den bruger, som den tildeles. Knappen <Husk> gemmer den valgte synlighed som standard.

Der kan indstilles en alarm, som notificerer om OBS-markeringen på et bestemt tidspunkt. Alarmen popper op nederst til venstre på skærmen hos den bruger, som OBS-markeringen er tildelt. Alarmen bliver ved med at poppe op, indtil brugeren har klikket på den.

WINPLC~1_img152

Tilføj OBS-markeringen på en af klinikkens eksisterende OBS-lister, eller opret en ny liste ved at klikke på dokument-ikonet (OBS patienter ikon - papir med grøn blyant). Der kan også vælges 'Udenfor liste'. Se mere i afsnittet OBS-lister.

 

Hvis patienten har andre OBS-markeringer, ses en oversigt over disse med knappen <Vis patientens andre OBS'er>.

 

OBS - editer en OBS