Opret lægebrev

<< Klik for at se indhold >>

Opret lægebrev

Opret lægebrev


Klik på <Opret lægebrev> under Lægebreve i funktionsmenuen.

Patientens egen læge vælges automatisk som modtager. Dette kan dog ændre ved at klikke på <Modtager>, og finde en anden modtager i kartoteket.

 

Udfyld de relevante informationer i lægebrevet:

Angiv evt. en 'Fra dato' for at tilknytte en tidsperiode til lægebrevet.

Tilføj diagnoser hvis relevant. Klik i feltet 'Diagnoser' så det er aktivt og tast tast <F2> for at vælge mellem patientens eksisterende diagnoser, eller tast <Shift+F2> for at åbne Diagnosevælgeren (søg efter en diagnose, dobbeltklik på diagnosen for at overføre den til udklipsholder og klik på <OK (F10)>).

Hvis der skal indsættes en frase, så klik på det sted i tekstfeltet, hvor frasen skal indsættes, og tast <Shift+F2>.

Der kan også indsættes udtræk fra Arkivskabet ved at klikke i tekstfeltet, så det er aktivt, og taste <F2>.

 

Hvis der skal sendes en kopi af lægebrevet til en anden modtager, tilføjes denne ved at klikke på <Kopi til>.

Knappen <Journal> åbner patientens journal og minimerer lægebrevet.

Knappen <Rettelse> giver mulighed for at rette i et tidligere lægebrev og gemme det som et nyt lægebrev.

Knappen <Kopi> giver mulighed for at oprette en kopi af det samme lægebrev.

 

Klik på <OK (F10)> for at sende lægebrevet. Den fremgår herefter under mappen Lægebreve (afsendte) i Kommunikationsstatus.

 

Lægebrev