Manglende regning

<< Klik for at se indhold >>

Manglende regning

Modulet 'Manglende regning' åbnes gennem pop-ind menuen i højre side af programmet.

 

Her vises en liste over de patienter (uden aftale i kalenderen på den pågældende dag), der har været aktivitet på, men hvor der ikke er udskrevet en regning. Bemærk, at det dog ikke nødvendigvis er ensbetydende med, at patienten skal have en regning.

 
Der kan vælges en anden dato i datovælgeren.

Listen opdateres ved at klikke på ikonet med cirkelpilen.

 

Bogstaverne øverst anvendes til at ændre visning af listen:

E = Vis kun egne patienter (egne aftaler).

S = Vis patienter uden aftale, men hvor der er indlæst sundhedskort.

N = Vis patienter uden aftale, men hvor der er lavet et notat.

M = Vis patienter uden aftale, men hvor der er lavet en medicinordination.

J = Vis patienter uden aftale, men hvor der har været en journalåbning.

 

Kolonnen 'Kilde' viser et bogstav, som indikerer hvad årsagen til patientens placering på listen er. Hold musen over det viste bogstav for at se, hvad bogstavet står for.

 

WINPLC~1_img158

 

Højreklik på en patients navn for at få mulighed for at åbne journalen, oprette en Regning eller skjule patientens manglende regning fra listen.

 

Advarsel ved lukning af journal


Hvis der er oprettet et notat med en Frase, som har tilknyttet ydelser, og patientens journal lukkes, uden at ydelserne er blevet overført til en regning, vises en advarsel om dette. Hvis journalen alligevel lukkes, uden at der oprettes en regning, vil patienten blive overført til listen over manglende regninger.

 

WINPLC~1_img157