Opsætning af DDV

<< Klik for at se indhold >>

Opsætning af DDV

Det Danske Vaccinationsregister (DDV) er en elektronisk løsning, der giver sundhedspersonale og borgere adgang til et fælles vaccinationskort.

DDV er en del af Det Fælles Medicinkort (FMK), og en digital signatur til FMK giver også adgang til DDV i EG WinPLC (gælder for læger). Læs mere om digital signatur til FMK i afsnittet Brugeradgang til FMK.

 

Klinikpersonale skal have tildelt særskilte rettigheder på FMK online, for at kunne tilgå DDV.

 

Opret klinikkens øvrige personale


For at klinikkens øvrige praksispersonale kan få adgang til DDV, skal ALLE klinikkens læger hver især logge på www.fmk-online.dk og give personalet bemyndigelse.

Det kan vælges, om bemyndigelsen skal gælde medicin, vaccinationer eller begge dele.

Bemærk, at der kan gå op til fire timer før bemyndigelsen træder i kraft og praksispersonalet har adgang til DDV. Ligeledes kræver det en genstart af EG WinPLC.

 

Bemyndigelsen udløber efter to år. Fra 90 dage før udløb vil lægen se nedenstående besked ved åbning af FMK online. Herefter skal bemyndigelsen fornyes.

 

FMK administrer medhjælpere

 

Data på DDV


Som udgangspunkt indeholder vaccinationskortet informationer om vacciner afregnet via sygesikringen siden 1996 og receptinformationer om vacciner købt på recept siden 2006. Der kan dog gå op til 3 måneder fra vaccinationen er foretaget, til den fremgår af vaccinationskortet. Sundhedspersoner kan oprette både nye og tidligere foretagne vaccinationer på vaccinationskortet. Det er også muligt at slette og rette i vaccinationsoplysningerne samt godkende vaccinationsoplysninger, som patienten selv har lagt ind via sundhed.dk.