Oversigt for vaccinationsmodulet

<< Klik for at se indhold >>

Oversigt for vaccinationsmodulet

I vaccinationskortet ligger de vaccinationer, som det er registreret, at patienten har modtaget.

 

Vaccinationerne er fordelt på forskellige faner alt efter vaccinationstype. Som standard vises fanen med alle vaccinationer.

 

Der vises yderligere oplysninger om hvilke parter, der har administreret en vaccination, når musen holdes over vaccinationens datoangivelse.

For at sortere vaccinationerne efter en kolonne, klik på kolonneoverskriften.

 

DDV - oversigt

 

Vaccinationer markeret med lyserød, er vaccinationer lavet i det lokale (gamle) vaccinationskort, og som ikke er blevet overført til DDV. Læs mere om overførsel af disse i afsnittet Højrekliksmenu.

 

Troværdighed


Hver vaccination er markeret med et antal stjerner i kolonnen 'Troværdighed'. Jo flere stjerner, jo højere er troværdigheden på vaccinationsregistreringen.

 

Beskrivelse af stjerner:

1 stjerne = Vaccinationen er oprettet af patienten via sundhed.dk

2 stjerner = Vaccinationen er oprettet på baggrund af data fra receptserveren om en vaccine udleveret på et apotek.

3 stjerner = Vaccinationen er registreret eller godkendt af en anden læge end den, der har givet vaccinationen.

4 stjerner = Vaccinationen er udleveret på apotek, godkendt af læge.

5 stjerner = Vaccinationen er oprettet på baggrund af data fra sygesikringens ydelsesregister.

6 stjerner = Vaccinationen er registreret af (eller på vegne af) den læge, der har givet vaccinationen, med oplysning om batchnummer.

 

Ovenstående informationer vises også når musen holdes over en stjerneangivelse.