Opsætning af FMK

<< Klik for at se indhold >>

Opsætning af FMK

Bestil digital signatur


For at FMK kan benyttes på klinikken, er det nødvendigt, at alle brugere har en NemID medarbejdersignatur. NemID medarbejdersignaturerne skal alle være med CPR-nummer (se nederst på denne side). Der skal udpeges en administrator, som opretter den første NemID signatur som administrator (LRA). Denne kan bestilles via www.nets-danid.dk

 

Administrator skal sørge for at bestille de resterende signaturer. Dette gøres via samme link som ovenfor.

 

Der er hjælp at hente til oprettelse af NemID medarbejdersignaturer i denne vejledning fra regionernes datakonsulenter: https://www.sundhed.dk/sundhedsfaglig/information-til-praksis/syddanmark/almen-praksis/konsulenthjaelp-til-praksis/sydkip/datakonsulenter-rsd/vejledninger/administration-af-medarbejdersignatur-nemid/

 

Adgangskode og velkomst e-mail (som skal bruges ved aktivering) vil herefter blive fremsendt.

 

NemID medarbejdersignaturen skal fornyes med mellemrum. Der sendes en påmindelse på mail, når det er tid til dette. Husk at forny den inden udløb, da den kun kan fornyes via internettet, så længe den IKKE er udløbet endnu. Det er en forudsætning, at Nets DanID har de korrekte e-mailadresser.

Bemærk, at der skal bestilles en nøglefil. Et nøglekort kan ikke bruges.

 

CPR-nummer på alle FMK-brugere


For at FMK kan identificere den enkelte bruger, er det nødvendigt, at alle FMK-brugere indtaster deres CPR-nummer i EG WinPLC. Dette gøres i topmenuen under Kartoteker > Bruger. Dobbeltklik på den ønskede bruger og indtast i feltet 'Cprnr'.

 

Opret klinikkens øvrige personale


For at klinikkens øvrige praksispersonale kan få adgang til FMK, skal ALLE klinikkens læger hver især logge på www.fmk-online.dk og give personalet bemyndigelse.

Det kan vælges, om bemyndigelsen skal gælde medicin, vaccinationer eller begge dele.

Bemærk, at der kan gå op til fire timer før bemyndigelsen træder i kraft og praksispersonalet har adgang til FMK. Ligeledes kræver det en genstart af EG WinPLC.

 

Bemyndigelsen udløber efter to år. Fra 90 dage før udløb vil lægen se nedenstående besked ved åbning af FMK online. Herefter skal bemyndigelsen fornyes.

 

FMK administrer medhjælpere

 

Knyt CPR-nummer til medarbejdersignaturen


For at FMK kan fungere i EG WinPLC er det nødvendigt, at medarbejderens CPR-nummer er tilknyttet en medarbejdersignatur, når den oprettes. Dette skal ske gennem servicen CPR-tilknytning. Ved oprettelse af medarbejdersignatur skal medarbejderens fulde folkeregisternavn oplyses.

 

Indtast adgangskode ved login


Når EG WinPLC åbnes, vises en vindue, hvori der skal indtastes NemID signatur for at logge på FMK via programmet. Et login gælder i 9 timer, medmindre programmet lukkes i mellemtiden.