Login med MitID Erhverv

<< Klik for at se indhold >>

Login med MitID Erhverv

Bemærk! Dette afsnit er tilføjet i forbindelse med EG WinPLC version 2023.05.

 

NemID medarbejdersignatur erstattes fremover af MitID Erhverv. Derfor er loginprocessen for adgang til bl.a. Medicinkortet og Vaccinationsmodulet i EG WinPLC blevet ændret.

 

Start med at tilslutte klinikken til MitID Erhverv


Det er et krav, at klinikken er tilsluttet MitID Erhverv, før I kan logge ind med MitID Erhverv i EG WinPLC. Start derfor med at sørge for, at klinikken har udført de administrative opgaver, som kræves i forbindelse med overgangen. Følg denne vejledning: https://migrering.nemlog-in.dk/mitid-erhverv/

(Vejledningen er sendt ud til alle klinikker tidligere, og I kan derfor gå videre, hvis I allerede har udført alle opgaverne).

 

Aktiver MitID Erhverv i EG WinPLC


Før der kan logges ind med MitID Erhverv, skal det aktiveres i EG WinPLC.

Det gør du ved at gå til Kartoteker > Klinik. Sæt flueben ved 'Aktiver MitID' og klik på <OK (F10)>.

Ændringen vil være trådt i kraft næste gang EG WinPLC genstartes.

 

Klinikoplysninger - aktiver MitID

 

Sådan logger du ind med MitID Erhverv i EG WinPLC


1.Login skal - som hidtil - foretages når EG WinPLC startes.

2.Når du starter EG WinPLC og har logget ind med din WinPLC bruger, åbner der automatisk et lille vindue med information om, at der viderestilles til MitID Erhverv. I dette vindue skal du ikke foretage nogen handlinger. Vinduet er illustreret nedenfor.

 

Log ind MitID

 

3.Efter kort tid åbner der automatisk en internetbrowser med NemLog-in siden. Her skal du logge ind med MitID Erhverv og dit valgte identifikationsmiddel som fx MitID appen, MitID kodeviser eller lignende.

4.Når login er foretaget, skal der tages stilling til, om der logges på som privatperson eller som erhvervsbruger for en virksomhed. Her skal du logge på som erhvervsbruger for den lægeklinik, du arbejder for i EG WinPLC på login-tidspunktet.

5.Hvis login er succesfuldt, vises besked om dette i internetbrowseren. Browservinduet kan nu lukkes ned, og du kan vende tilbage til EG WinPLC.

 

Bemærk! NemID medarbejdersignatur og MitID Erhverv kan bruges i en overlappende periode


Der vil være en overgangsperiode, hvor både NemID medarbejdersignatur og MitID Erhverv kan bruges til at logge ind. Dette pågår indtil slutningen af juni 2023, hvor NemID ikke længere kan benyttes. Sørg derfor for at tilslutte klinikken til MitID Erhverv inden slut juni 2023.

 

Indtil NemID lukker, kan der stadig logges ind med NemID medarbejdersignatur. Husk derfor, at I ikke må skaffe jer af med jeres NemID nøglefil/nøglekort endnu. Der kan logges ind med NemID medarbejdersignatur i EG WinPLC på 2 forskellige måder:

 

1.I den internetbrowser, der automatisk åbnes, kan du vælge fanebladet 'NemID nøglefil'. Se billedet nedenfor. Her skal du indtaste koden til NemID medarbejdersignatur.

 

Log ind NemLog-in

 

2.Loginmetoden kan ændres til NemID medarbejdersignatur både på klinikniveau og brugerniveau:

 

a.Klinikniveau: Gå til Kartoteker > Klinik. Fjern fluebenet ved 'Aktiver MitID' og klik på <OK (F10)>. Næste gang EG WinPLC genstartes, åbner der et vindue til indtastning af NemID medarbejdersignatur på samme måde som hidtil i EG WinPLC.

 

b.Brugerniveau: Gå til Kartoteker > Bruger. Dobbeltklik på den bruger, du ønsker at ændre loginmetoden for. Ved 'Benyt MitID' kan der vælges mellem følgende 3 indstillinger:

Følger klinikken: Loginmetoden er styret af, hvad der er valgt ved indstillingen 'Aktiver MitID' under Kartoteker > Klinik.

Ja: Loginmetoden er MitID Erhverv.

Nej: Loginmetoden er NemID medarbejdersignatur. Her vil der, ved opstart af EG WinPLC, åbne et vindue til indtastning af NemID medarbejdersignatur på samme måde som hidtil i EG WinPLC.

 

Brugeroplysninger - benyt MitID

 

I det lille login-vindue findes også knappen <Prøv igen>. Denne anvendes til at åbne en internetbrowser til login på ny, i tilfælde af, at den første browser blev lukket ved en fejl eller lignende.