Oversætter

<< Klik for at se indhold >>

Oversætter

Oversætter-modulet kan anvendes til udenlandske patienter, som det, pga. sprogbarrierer, ikke er muligt at kommunikere med på almindelig vis.

 

Modulet åbnes via ikonet Topmenu ikon - Oversætter eller Funktioner > Moduler > Oversætter i topmenuen.

 

Vælg det sprog, der skal oversættes til, øverst.

Indtast teksten, der skal oversættes, i tekstfeltet nedenunder. Når indtastning stoppes, oversættes teksten i feltet automatisk.

I vinduet til højre vises den oversatte tekst på det valgte sprog. Det er også muligt at indtaste tekst på det valgte sprog i dette vindue, hvorved det indtastede oversættes til dansk.

 

Det er også muligt at få den oversatte tekst læst op. Dette gøres ved at klikke på <Afspil>.

Sørg for, at lyden er slået til og skruet op på PC'en, samt at lyden er skruet op ved 'Volume' i vinduet.

 

Knappen <Ryd tekst> sletter al tekst i tekstfeltet.

De sorte knapper i toppen af vinduet til højre kan bruges til at gøre skriftstørrelsen større/mindre, samt at invertere farverne, hvilket kan forbedre læsevenligheden.

 

Oversætter