Beskrivelse af modulet

<< Klik for at se indhold >>

Beskrivelse af modulet

I Paraklinisk skema kan der rekvireres nye analyser fra WebReq samt indtastes resultater fra analyser, som patienten har fået taget direkte på klinikken.

Når et analysesvar kommer ind for patienten via Kommunikationsstatus, oprettes analysen automatisk i Paraklinisk, hvis den ikke allerede eksisterer i skemaet.

 

Hvis patienten eksempelvis har en diagnose med diabetes, fremkommer der automatisk et faneblad for diabetes, hvori analyser vedr. diabetes vil ligge.

 

WINPLC~1_img68

 

Beskrivelse af ikoner:

Paraklinisk ikon - blå pil (blå pil) = værdien er under normalen

Paraklinisk ikon - rød pil (rød pil) = værdien er over normalen

Paraklinisk ikon - sort pil (blå markering med sort pil) = analysesvaret skal godkendes. Dette kan gøres ved at dobbeltklikke på svaret og klikke <Godkend (F10)>, eller det kan gøres via Kommunikationsstatus.

Paraklinisk ikon - blåt udråbstegn (blåt udråbsregn) = analysesvaret indeholder vigtig information. Dobbeltklik for at se dette.

Paraklinisk ikon - dokument billede (dokument/billede) = analysesvaret har en vedhæftet fil. Højreklik på analysesvaret og vælg Vis vedhæftede fil i prøvesvar for at se filen.

Paraklinisk ikon - gul hængelås (gul hængelås) = analysesvaret er privatmarkeret

 

Dobbeltklik på analysesvaret for at få vist paraklinisk svar for den pågældende analyse.

 

WINPLC~1_img70

 

Få analysesvar vist som graf <Alt+G>


Højreklik på den pågældende analyses navn og vælg Vis analysegraf.

 

WINPLC~1_img72