Oversigt over regninger

<< Klik for at se indhold >>

Oversigt over regninger

I den øverste del af fanen Regninger vises regninger på de ydelser, som kun må tages et vist antal gange. Det er IKKE muligt at lave flere regninger med en ydelse, end ydelsen tillader.

I den nederste del vises alle regningerne på de "almindelige" ydelser uden begrænsninger. Få vist alle regninger ved at højreklikke på en regning og vælge Vis alle regninger.

 

WINPLC~1_img88

 

Forskel på regning og faktura


Regninger benyttes, når modtageren er sygesikringen eller patienter, mens fakturaer benyttes ved EAN-regninger, som skal sendes elektronisk til en tredjepart (kommuner, forsikringsselskaber etc.).