Regning

<< Klik for at se indhold >>

Regning

Der kan både oprettes regninger fra bunden og regninger med foruddefinerede ydelser. Sidstnævnte kaldes Regningsmakroer.

 

Opret regning


Regningen laves på den patient, hvis journal er åben i programmet.

Klik på <Regning> under Regninger i funktionsmenuen for at oprette en tom regning.

 

Udfyld karakteristika for regningen:

'Afregn som': Hvis regningen oprettes på en udenlandsk patient skal landekode vælges i fold-ud-menuen ved 'Afregn som'.

Dag arbejdstid: Her ændres arbejdsformat, fx hvis der arbejdes som vagt.

Sundhedskort (P-markering): Hvis patienten har scannet sit sundhedskort i kortlæseren, bliver dette automatisk påført konsultationsydelser. Hvis patienten ikke har scannet kortet, er der mulighed for at vælge mellem følgende markeringer: glemt (g), kons. pr. brev/kons. ved. 3. person (b), systemnedbrud/defekt kort (n) og fejlregning/korrektionsregning.

Diagnose: Tilføjes evt. hvis det er statistikydelser. Læs mere i afsnittet Statistikydelser.

 

Tilføj ydelser:

Klik på knappen med de tre prikker (genvejstast <F2>). Herved åbner ydelseslisten.

Marker den ønskede ydelse og klik på <OK> (eller dobbeltklik på ydelsen). Herved føjes ydelsen til regningen.

 

WINPLC~1_img93

 

For at slette en ydelse fra regningen, klik på ydelsesnummeret i kolonnen 'Ydelse' og tast <Delete>.

 

For at oprette flere regninger til samme patient på samme dato, klik på <Ny regning>.

 

Hvis regningen har patientandel og skal udskrives, klik på <Afslut og udskriv>.

Hvis regningen er en EAN-faktura, som skal sendes elektronisk til tredjepart, klik på <Afslut og transmitter>. Hermed transmitteres regningen med det samme, og kan ikke ændres efterfølgende. Bemærk! Denne funktionalitet kun er tilgængelig for visse speciallægepraksis-klinikker.

 

Klik på <Bogfør (F10)> for at lægge regningen klar til afregning hos sygesikringen.

 

Regninger til sygesikringen


For at sende regninger til sygesikringen, klik i topmenuen på Regnskab > Afregning til sygesikringen. Læs mere i kapitlet Regnskab.