Patientkommunikation

<< Klik for at se indhold >>

Patientkommunikation

Patientkommunikation er et administrationsmodul til E-services.

Modulet åbnes i topmenuen under Opsætning > Patientkommunikation.

 

Indstillingerne i Patientkommunikation er opdelt i to faner, sorteret efter hvorvidt de gælder for hele klinikken eller konkrete behandlere. Læs mere her:

Indstillinger på klinikniveau

Indstillinger på behandlerniveau