Præsentationsfaner

<< Klik for at se indhold >>

Præsentationsfaner

Øverst i Paraklinisk skema vises som standard to faner:

Alle (Ctrl + 1): Standardvisning af alle analyser

Skjulte (Ctrl + 6): Analyser, der er blevet skjult fra standardvisningen.

 

Analyser skjules fra standardvisningen ved at højreklikke på analysens navn og vælge Skjul analyse fra standardvisning.

Hvis der fortrydes, kan analysen blive vist i standardvisningen igen ved at åbne fanen Skjulte, højreklikke på analysens navn og vælge Vis analyse fra standardvisning.

 

Opret flere præsentationsfaner


Analyserne kan opdeles i flere faner, som herefter kan knyttes til en patients parakliniske skema.

 

Præsentationsfaner oprettes i topmenuen under Kartoteker > Paraklinisk skema > Præsentationsfaner.

Indtast navn på den nye fane i tekstfeltet og klik på <Tilføj ny gruppe>. Fanen vises nu i listen.

 

Paraklinisk - Præsentationsfaner

 

Der kan ændres på rækkefølgen af fanerne ved at markere en fane og bruge knapperne <Flyt>.

Fjern fluebenet hvis en fane skal markeres som passiv. En fane slettes helt igen ved at markere den og klikke på <Slet (Delete)>.

 

For at få vist en oprettet fane på den aktuelle patients parakliniske skema, skal den tilknyttes via knappen <Patients grupper (Alt+P)>. Her vises en liste over de faner, der evt. allerede er tilknyttet patienten.

Vælg fanen i fold-ud-menuen og klik på <Tilføj ny gruppe>. Fanen vises nu i listen.

Luk listen over patientens faner og listen over alle præsentationsfaner.

Bemærk, at en ny tilknyttet fane først vises, når patientens journal har været lukket og åbnes igen.

(En fane slettes fra patienten igen ved at markere den og klikke på <Slet (Delete)>).

 

Tilføj analyser til præsentationsfanen


Herefter kan der tilføjes analyser til præsentationsfanen:

Højreklik på en analyses navn i skemaet, hold musen over Tilføj analyse til præsentationsfane og klik på den fane, den skal tilføjes.