Blodtryk

<< Klik for at se indhold >>

Blodtryk

Klik på <Blodtryk> under Paraklinisk i funktionsmenuen.

 

Her vises et skema med evt. tidligere blodtryksmålinger samt registrering af puls, vægt, højde, talje, hofte og THR. BMI udregnes automatisk, hvis vægt og højde er indtastet.

 

Dette skema sørger automatisk for korrekt registrering af IUPAC koder.

 

Klik på <Ny (Ins)> for at foretage en ny registrering.

Hvis patientens højde redigeres, skal ændringerne gemmes med knappen <Gem>.

 

Klik på <Graf> for at se skemaets registreringer i en graf. Denne graf kan udskrives.

Der er også muligt at udskrive skemaet.

 

Paraklinisk - Blodtryk