Tale-audiometri

<< Klik for at se indhold >>

Tale-audiometri

Indtast data fra tale-audiometri


Klik på <Taleaudiometri> under Audiometri i funktionsmenuen.

Tale-audiometrien tilknyttes som standard det nyeste audiogram.

I vinduet vises instruktioner til udførelse af tale-audiometri, så hørelsesprocenten automatisk udregnes.

 

Audiometri - taleaudiometri

 

Efter tale-audiometrien tilføjes hørelsesprocenten på audiogrammet.

 

Hvis der klikkes <OK (F10)> efter prøven på det første øre, og tale-audiometri-funktionen åbnes igen, vælger programmet automatisk det andet øre.