Audiogram

<< Klik for at se indhold >>

Audiogram

Når audiometri-modulet åbnes, vises audiogrammet automatisk. Hvis der er lavet audiogram på patienten tidligere, vises det seneste.

 

Visning af audiogram


I øverste højre hjørne vises dato for audiogrammet.

Der kan bladres i patientens tidligere audiogrammer vha. tasterne <PgUp> og <PgDn> på tastaturet.

 

I diagrammet længst til højre vises evt. resultat (skelneevne) fra tale-audiometri.

I tekstfeltet nederst kan der skrives kommentarer til audiogrammet. Klik på <Gem> for at gemme ændringer i kommentarfeltet.

 

Audiometri - audiogram

 

Indlæs automatisk data fra audiometer


Sådan indlæses data fra et tilsluttet audiometer:

 

Sørg for, at audiometeret er tændt og forbundet til PC'en. Sørg også for, at den audiometri-enhed, som er tilsluttet programmet, er valgt under <Opsætning> i Audiometri-funktionsmenuen.

Klik på <Nye data> under Audiometri i funktionsmenuen.

Det kan vælges til/fra om tympanogram og/eller tidligere audiogram skal vises som reference ved indlæsning af nye audiometri-data. Det gøres i topmenuen under Vis > Vis tympanogram ved høreprøve og Vis > Vis tidl. audiogram ved høreprøve.

De nye data præsenteres herefter på grafen.

 

Indtast manuelt data fra audiometer


Sådan foretages manuel indtastning af audiometri-data:

 

Klik på <Indtast data> under Audiometri i funktionsmenuen.

De seneste indtastede data vises i vinduet. Klik på <Ny (Insert)>. Datoen sættes automatisk til dags dato, men denne kan ændres.

Påbegynd indtastning af data. For at lette skiftet mellem tekstfelterne kan følgende genvejstaser bruges:

o<F7>: flyt cursoren over i venstre kolonne

o<F8>: flyt cursoren over i højre kolonne

o<F9>: skift mellem Air og Bone

oPiletast op og ned: flyt cursoren til forrige/næste frekvens

Ved indtastning af DS værdier, klik i tekstfeltet ud for 'DS' og tryk på tasten <F2>. Herved vises et vindue med instruktioner til udførelse af tale-audiometri, så DS automatisk udregnes. Læs evt. mere i afsnittet Tale-audiometri.

Gem og afslut indtastningen med <OK (F10)>.

Data præsenteres herefter på grafen.

 

Audiometri - indtast data

 

Gem audiogram som billedfil


Det viste audiogram kan gemmes som en billedfil (BMP-fil) på pc'en.

Det gøres ved at klikke på <Gem som BMP> under Audiometri i funktionsmenuen. Klik på <Gennemse> for at vælge, hvor billedet skal gemmes og afslut med <OK (F10)>.

 

Dan PDF-fil med audiogram


Det viste audiogram kan gemmes som en PDF-fil, som bl.a. kan vedhæftes i henvisninger.

Det gøres ved at klikke på <Dan PDF> under Audiometri i funktionsmenuen. Herved konverteres audiogrammet til en PDF-fil og placeres under fanen Diverse med den dato, audiogrammet er oprettet.

 

Slet audiogram


Hvis et audiogram skal slettes, sørg for at audiogrammet vises i modulet og klik derefter på <Slet graf> under Audiometri i funktionsmenuen. Sletningen skal bekræftes.