Tilføj patient til venteliste

<< Klik for at se indhold >>

Tilføj patient til venteliste

Patienter kan sættes på ventelisten på to måder:

1.Åbn patientens journal og klik på symbolet for venteliste i journalhovedet. Symbolet illustreres i afsnittet Symboler.

 

2.Klik på <Opret (Ins)> i Ventelisten. Følg derefter nedenstående trin:

Indtast CPR-nummer på patienten. Øvrige registrerede oplysninger om patienten indsættes automatisk.  

Vælg evt. i hvilken periode patienten skal være aktiv på ventelisten ved at angive 'Tidligst dato' og 'Udløbsdato'.

Angiv 'Status' vha. fold-ud-menuen. Der kan oprettes og redigeres statusser vha. knappen <...> (de tre prikker). Læs mere nedenfor.

 

Opret patient på venteliste

 

Opret eller rediger status:

Klik på <...> på skærmbilledet ovenfor. Nedenstående vindue åbnes.

Vælg 'Opret ny status' i fold-ud-menuen, eller vælg en eksisterende status at redigere.

Angiv tekst på statussen.

Klik på <...> for at vælge farve på statussen.

 

Opret status