Symboler

<< Klik for at se indhold >>

Symboler

Nedenstående symboler kan blive vist i journalhovedet. Klik på et symbol for at lave en registrering eller ændre status.

 

Visning af symbolerne kan ændres i topmenuen under Opsætning > Journalhovedikoner. Bemærk, at indstillingen gælder for hele klinikken.

 

symbol OBS

Hvis der er en OBS-markering på patienten, ændres symbolet til en rød advarselstrekant med angivelse af antal OBS-markeringer på patienten. En liste over alle patienter med OBS-markering kan ses i pop-ind menuen OBS patienter.

symbol reminder

Eventuelle Remindere på patienten:

grønt ur = ingen remindere

gult ur = fremtidige remindere

rødt ur = forfaldne remindere

symbol venteliste

Hvis patienten er på Venteliste, vises et øje i stedet for den grønne pil.

symbol ingen registreret cave

Symbolet ændrer sig afhængigt af registrerede cave-oplysninger på patienten. Dette beskrives nærmere i afsnittet Registrering af cave.

symbol opfølgningsforløb

Klik på symbolet for at oprette et opfølgningsforløb til patienten. Hvis patienten er tilmeldt ét eller flere opfølgningsforløb, fjernes stregen over symbolet. Læs mere i afsnittet Opfølgningsforløb.

symbol resume

Resumé kan bl.a. bruges til information om patienten, som ikke ønskes fremme på skærmen. Hvis der er registreret et resumé på patienten, vises et blåt "i" i stedet for blyanten.

symbol pacemaker

Dette symbol vises, hvis patienten har diagnosen "tilstand med pacemaker".

symbol samtykke e-svar

Hvis der er registreret samtykke til e-svar (paraklinisk), vises et grønt flueben i stedet for spørgsmålstegnet.

symbol forløbsplaner

Klik på symbolet for at oprette en forløbsplan på patienten. Hvis ikonet er gråt, er det ikke muligt at oprette en forløbsplan til patienten. Læs mere i afsnittet Forløbsplaner.

symbol medicingennemgang

Gennemgang af Medicinkort:

grønt ur = medicinkortet er gennemgået med patienten for nyligt

gult ur = medicinkortet er gennemgået med patienten for et stykke tid siden (præcis dato kan ses ved at holde musen over symbolet)

rødt ur = medicinkortet er endnu ikke gennemgået med patienten

symbol rygning

Patientens rygerstatus. Symbol og tekst ændrer sig alt efter status, som kan være "ingen oplysning" (rygning fejl), "aldrig røget", "ophørt", "ryger lejlighedsvis" eller "ryger dagligt".

symbol RKKP

Klik på symbolet for at indberette data om den pågældende patient til RKKP via deres løsning. Hvis ikonet er gråt, er det ikke muligt at indberette data om patienten. Læs mere i afsnittet RKKP indberetning.

symbol diagnosekortet grå

Bemærk! Diagnosekortet er et pilotprojekt, og er derfor ikke ude hos alle klinikker endnu.

Klik på symbolet for at oprette et diagnosekort til patienten. Hvis der allerede er oprettet et diagnosekort, vises symbolet i farver.

symbol overbliksstatus

Bemærk! Overbliksstatus er et pilotprojekt, og er derfor ikke ude hos alle klinikker endnu.

Klik på symbolet for at åbne Overbliksstatus for patienten. Hvis der allerede er oprettet en plan, vises symbolet i farver.