Tilknytning af patient

<< Klik for at se indhold >>

Tilknytning af patient

Når en udløsende diagnose eller søgeord sættes på en patient, dukker et vindue op, hvori det skal vælges, om der skal oprettes et opfølgningsforløb på patienten.

 

WINPLC~1_img244

 

I bekræftende fald skal der angives afsluttende informationer for tilmeldingen.

Indtast den startdato der skal være udgangspunkt for tidsforløbet. Klik på knapperne <Dags dato> eller <Fødselsdato> for at indsætte en af disse datoer automatisk.

Som standard er det tilvalgt, at patienten skal fremkomme på rykkerlisten. Vælg med hvilket Tidsinterval det ønskes, at patienten kommer på rykkerlisten. Der kan vælges mellem de intervaller, som er tilføjet ved oprettelse af forløbet.

 

WINPLC~1_img245