Eksempel - kronikerforløb

<< Klik for at se indhold >>

Eksempel - kronikerforløb

Naviger til Kartoteker > Opfølgningsforløb.

Klik på <Ny>.

Tildel forløbet et navn og sæt flueben ved 'Kronikerforløb'.

Opsæt udløsere:

oTilføj en diagnose ved at indtaste diagnosekoden eller klikke på <...> (de tre prikker). Her åbner Diagnosevælgeren.

oTilføj et søgeord ved at indtaste ordet i tekstfeltet og klikke på <+> (plus).

Opsæt rykningskriterier:

oTilføj en ydelse ved at indtaste ydelsesnummeret eller klikke på <...> (de tre prikker). Her åbner et ydelseskartotek. Hvis der sættes flueben ved 'Anvendes med udløserdiagnoser', gælder ydelsen kun som rykningskriterium, hvis der samme dag er lavet et notat med en udløserdiagnose.

oTilføj en analyse ved at klikke på <...> (de tre prikker). Her åbner et analysekartotek.

Opsæt intervaller/tidsforløb:

oFor at oprette intervalmuligheder, som der skal kunne vælges imellem på forløbet, skal der vælges dag/uge/måned/år samt indtastes et antal. Klik på <+> (plus) for at tilføje intervallet.

Afslut med <Gem (F10)>.

 

WINPLC~1_img247