Tympanogram

<< Klik for at se indhold >>

Tympanogram

Indlæs data fra tympanometer


Sådan indlæses data fra et tilsluttet tympanometer:

 

Klik på <Tympanogram> under Audiometri i funktionsmenuen.

Vælg hvilket apparat (tympanometer), der skal indlæse data, og hvilken COM port, det er tilsluttet.

Start indlæsningen af data fra det valgte tympanometer ved at klikke på <Nye data>.

Data præsenteres herefter på grafen.

I tekstfeltet øverst kan der skrives kommentarer til tympanogrammet.

Hvis der skal udføres Bezier beregninger på graferne, sæt flueben ved 'Bezier'.

 

Tympanogrammet kan gemmes som en billedfil på pc'en med knappen <Gem billede> og udskrives med knappen <Print>.

Et tympanogram slettes med knappen <Slet>. Sletningen skal bekræftes.

 

Se patientens tidligere tympanogrammer


Der kan bladres i patientens tidligere tympanogrammer med knapperne << og >> eller tasterne <PgUp> og <PgDn> på tastaturet.

En oversigt over alle tympanogrammer hentes frem ved at klikke på knappen med de to prikker i øverste højre hjørne.

For at få vist et tympanogram på listen, marker tympanogrammet og klik på <OK (F10)>.

 

Audiometri - tympanogram