Audiometri

<< Klik for at se indhold >>

Audiometri

Bemærk! Dette modul er kun tilgængeligt for visse speciallægepraksis-klinikker, primært ØNH.

 

Audiometri-modulet åbnes via fanerne på patientens journal.

Modulet anvendes til at registrere audiometri-data på patienten, herunder audiogrammer og tympanogrammer.

 

Ofte stillede spørgsmål


hmtoggle_plus1Fejl ved forbindelse til audiometer - hvad gør jeg?

 

Indstillinger


hmtoggle_plus1Visning af tympanogram/tidl. audiogram ved indlæsning af nye audiometri-data