Ydelseskartotek

<< Klik for at se indhold >>

Ydelseskartotek

Ydelseskartoteket indeholder en oversigt over alle ydelser i klinikken. Det tilgås i topmenuen under Kartoteker > Ydelser.

 

Der åbnes et tomt ydelsesvindue. For at se/redigere en bestemt ydelse, indtast ydelsesnummeret og tast <Enter>, eller tast <F2> for at åbne ydelseslisten og fremfind ydelsen der.

 

Opret ny ydelse


Klik i topmenuen på Kartoteker > Ydelser.

Indtast det ydelsesnummer, som ydelsen skal have (9000 eller højere) og tast <Enter>. Hvis der ikke dukker en eksisterende ydelse op, er ydelsesnummeret frit.

Indtast oplysninger om ydelsen.

o'Skip antal': Hvis der er sat flueben her, springer cursoren forbi feltet 'Antal' i regningsvinduet, når ydelsen påføres. Hvis der ikke er flueben, skal antallet af ydelsen manuelt påføres (dette kan fx være relevant ved kørsel/km-takst).

o'Vis i liste': Fjern fluebenet, hvis ydelsen ikke skal fremgå af ydelseslisten.

o'Afslut?': Fluebenet afgør, om patienten skal markeres som afsluttet i kalenderen, hvis de har en aftale samme dag som der bogføres en regning med denne ydelse.

Klik på <OK (F10)> for at gemme ændringerne og lukke vinduet.

 

WINPLC~1_img198