Åbn patient

<< Klik for at se indhold >>

Åbn patient

Sådan åbnes en patientjournal


Klik i topmenuen på Filer > Åbn eller menuikonet Topmenu ikon - Åbn

 

Her åbner Patientvælgeren til at søge efter patienten via CPR-nummer, navn, adresse, telefon eller regningsnummer.

Der kan opsættes søgekriterier, heriblandt om søgningen skal inkludere patienter markeret mors/deaktiveret eller andres/passanter (herunder patienter i andre klinikker i eventuelt klinikfællesskab). Bemærk, at selvom disse kriterier er fravalgt, fremkommer mors-patienter og passanter alligevel i søgeresultatet, hvis der søges efter det fulde CPR-nummer.

Hvis der indtastes bogstaver i CPR-feltet, springer den automatisk ned i navnefeltet.

Hvis der søges efter regningsnummer, udelukker dette automatisk søgning på andre parametre og omvendt.

 

Der kan fremsøges patienter med følgende fire typer af CPR-nummer:

Normalt dansk CPR

X-eCPR (national standard)

D-eCPR (regionernes standard)

*-CPR (stjerne-CPR)

 

Søgeresultatet vises med en liste over de patienter, som opfylder søgekriterierne. Listen opdateres automatisk i takt med indtastning.

Antal patienter i søgeresultatet fremgår nederst.

 

For at åbne en patientjournal, marker patienten og klik på <Vælg (F10)> eller dobbeltklik på patienten.

For at redigere stamkortet for en patient, marker patienten og klik på <Rediger (F9)>. Læs mere i afsnittet Stamkort.

Hvis der indtastes et fuldt CPR-nummer, som er gyldigt, og patienten ikke eksisterer i systemet, åbner der automatisk et tomt stamkort som indikerer, at der oprettes en ny journal. Læs mere i afsnittet Opret ny patient.

 

Patientvælger