Opret ny patient

<< Klik for at se indhold >>

Opret ny patient

Klik i topmenuen på Filer > Ny eller menuikonet Topmenu ikon - Ny

 

Før en ny patient kan oprettes, er det vigtigt at undersøge, om patienten allerede eksisterer i systemet.

Derfor åbner Patientvælgeren til at søge efter patienten. Det anbefales at søge efter CPR-nummer. Der vises en liste med resultater, som automatisk opdateres i takt med indtastning.  

Hvis ikke patienten eksisterer i systemet, åbnes der automatisk et tomt stamkort for en ny journal, når hele CPR-nummeret er indtastet.

 

Det er valgfrit, om der indtastes flere oplysninger. Når stamkortet gemmes og lukkes, slås patientens oplysninger automatisk op via CPR-opslag, og alle kendte oplysninger såsom bopæl indsættes automatisk på patientens stamkort.

 

De forskellige oplysninger i stamkortet, beskrives nærmere i afsnittet Stamkort.

 

Udenlandsk patient


Hvis en patient er udlænding skal patienten oprettes med et erstatnings-CPR-nummer.  

Der findes forskellige typer af erstatnings-CPR:

X-eCPR (national standard)

D-eCPR (regionernes standard)

*-CPR (stjerne-CPR)

 

Bemærk! Note vedrørende de forskellige typer af eCPR:

Henvisninger, korrespondancer, lægebreve og WebReq rekvisitioner kan kun sendes på patienter med enten et normalt dansk CPR eller et nationalt eCPR (X-eCPR).

Ligeledes kan FMK kun benyttes ved patienter med enten et normalt dansk CPR eller et nationalt eCPR (X-eCPR).

 

Regionernes eCPR (D-eCPR) kan ikke oprettes i EG WinPLC, men kan fremsøges i systemet, såfremt der er kommet nogle CPR-numre af denne type ind i systemet.

Stjerne-CPR kan fortsat oprettes i EG WinPLC. Dette gøres ved at angive CPR-nummeret som fødselsdato (fx 010260) efterfulgt af *001 (mand) eller *002 (kvinde). Det er også muligt at vælge en anden kombination af de tre tal, såfremt det sidste tal er ulige for mænd, og lige for kvinder.

 

Det anbefales at anvende den nationale standard (X-eCPR). Nationale eCPR kan ikke oprettes i EG WinPLC, men skal oprettes på FMK-online (https://fmk-online.dk/fmk/ecpr2). Følg derfor nedenstående trin:

1.Opret et X-eCPR-nummer til patienten på FMK-online ved at følge Sundhedsdatastyrelsens vejledning til eCPR på denne side: https://sundhedsdatastyrelsen.dk/da/registre-og-services/ecpr

2.Når X-eCPR-nummeret er oprettet, kan patientens journal oprettes i EG WinPLC. Klik i topmenuen på Filer > Ny eller menuikonet Topmenu ikon - Ny

3.Indtast det fulde X-eCPR-nummer. Der åbner automatisk et tomt stamkort.

4.Indtast herefter oplysninger om patienten på stamkortet.

 

Afregning af udenlandske patienter afhænger af, hvilket land, patienten kommer fra.

Borgere fra EU/EØS lande samt Schweiz (borgere med blåt EU-sygesikringskort):

Angiv sikringsgruppe til 'Grp. 1'

Vælg patientens land i fold-ud-menuen ved 'Afregn som'

Borgere fra andre lande end de ovenstående:

Angiv sikringsgruppe til 'Selvbetaler'

 

For yderligere oplysninger om afregning henvises til sundhed.dk: https://www.sundhed.dk/sundhedsfaglig/information-til-praksis/syddanmark/almen-praksis/administration/afregningsoplysninger/afregning-med-turister-og-udlaendinge/  

 

Sikringsgruppen angives til 'Udlænding', hvis patienten har haft bopæl i Danmark, men er fraflyttet landet.

 

Grænsegænger


Hvis en patient er grænsegænger/grænsearbejder, kommer denne oplysning automatisk ind med CPR-opslaget.

Det kan også angives ved at sætte flueben ved 'Grænsegænger' og angive udløbsdatoen, som findes på grænsegængerens sundhedskort.

 

Sygesikringsgruppen er enten gruppe 1 eller 2. For yderligere oplysninger henvises til sundhed.dk: https://www.sundhed.dk/sundhedsfaglig/information-til-praksis/syddanmark/almen-praksis/administration/afregningsoplysninger/afregning-med-turister-og-udlaendinge/

 

Særlige ydelser vedrørende grænsegængere vil automatisk blive sat på regningen.